PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

PLAYER ID:147945

Taimoor Naseer Waraich

Taimoor Naseer Waraich
Matches109
Right handed - pinch hitter
Left arm orthodox spin

BATTING STATS

Innings86

Runs1236

Average22.07

Strike Rate136.57

Highest Score67*
Matches109
Right handed - pinch hitter
Left arm orthodox spin
409.6 Overs
125Wickets
7.52 Economy
24.65Average
4/32 Best Figures

BATTING STATS

Innings86

Runs1236

Average22.07

Strike Rate136.57

Highest Score67*
BOWLING STATS
Overs 409.6
Wickets125
Economy 7.52
Average24.65
Best Figures 4/32

7831
155
7831
155
World
Ranking
Pakistan
Ranking
World
Ranking
Pakistan
Ranking
321
6
321
6


InnsNoRunsHSAveBFSR30's50's100's
Career863012366722.07905136.571380
201922111923117.45149128.86100
2018328236389.83201117.41200
201732118086738.48555145.591080
DateTeamOppositionRSBFGame PointsLWPWWATWAdj PointsRank After
29/05/19Sneks and PhupozzLGS ALUMNI11 1012.10.800.95 - 19.27103
23/05/19LSE LegendsHawks6 *522.20.800.90 - 115.987036
17/05/19Average of Week - - 14.52114.526853
17/05/19LSE LegendsJhoolay Laal Bangers0 100.800.90 - - - -
16/05/19Sneks and PhupozzCereal Killers5 *421.250.800.95 - - - -
14/05/19Sneks and PhupozzTop Edge22 1337.230.800.92 - - - -
09/05/19Average of Week - - 8.0118.016869
09/05/19LSE LegendsAvengers14 921.780.800.92 - - - -
08/05/19Sneks and PhupozzTech Warriors0 100.800.90 - - - -
14/04/19Sneks and PhupozzLGS ALUMNI1 30.330.800.95 - 10.256601
13/04/19Average of Week - - 29.36129.366601
13/04/19Sneks and PhupozzKaptaans XI31 *2160.760.800.90 - - - -
13/04/19Delta ForceToronto4 *320.330.800.92 - - - -
06/04/19LSE LegendsPiano Tigers3 42.250.900.95 - 11.926430
30/03/19Delta ForceThe LMS SPECTRUMS16 *1040.60.800.95 - 130.866640
16/03/19Average of Week - - 43.630.9039.276918
16/03/19LSE LegendsOcta stars29 *1475.070.900.95 - - - -
16/03/19Sneks and PhupozzYEOCTS13 *1130.360.800.95 - - - -
09/03/19Average of Week - - 16.380.9014.746828
09/03/19Sneks and PhupozzLahore Gladiators2 *2170.800.95 - - - -
09/03/19Sneks and PhupozzAdam Khor Gorillay10 *926.110.800.95 - - - -
21/02/19LSE LegendsThe Northern Thunder1 *1161.201.00 - 0.9017.286770
16/02/19LSE LegendsSaiban's Mighty Ducks1 110.900.95 - 0.900.776468
09/02/19LSE LegendsOcta stars3 51.80.900.95 - 0.901.396263
26/01/19Sneks and PhupozzSaiban's Mustangs B12 *1425.290.800.90 - 0.9016.396279
19/01/19Sneks and PhupozzLahori boizez8 79.140.800.90 - 0.905.926150
12/01/19Sneks and PhupozzLahore Giants0 100.800.95 - 0.9005911
30/12/18Sneks and PhupozzLGS ALUMNI0 100.800.92 - 0.9005776
15/12/18Sneks and PhupozzFine Legs1 20.50.800.95 - 0.850.325601
02/12/18LSE LegendsAnday Wala Burger A4 35.330.900.95 - 0.853.885446
24/11/18Sneks and PhupozzCereal Killers9 *9240.800.95 - 0.8515.55497
17/11/18Sneks and PhupozzAndha Dhun38 *2475.170.800.90 - 0.85466084
10/11/18Sneks and PhupozzBritish Council Movers & Shakers 0 300.800.95 - 0.8505861
03/11/18LSE LegendsBhai Log5 212.50.900.95 - 0.859.085784
27/10/18Sneks and PhupozzAnday Walay Burger38 *2475.170.800.90 - 0.85466454
20/10/18LSE LegendsJhoolay Laal Bangers0 100.900.95 - 0.8506175
13/10/18Sneks and PhupozzAndha Dhun0 100.800.90 - 0.8505969
13/06/18Sneks and PhupozzYEOCTS1 20.50.800.90 - 0.770.285574
18/03/18LegendsInvincibles0 100.800.95 - 0.6905574
17/03/18Average of Week - - 13.460.699.325574
17/03/18LSE LegendsJhoolay Laal Bangers9 *531.20.900.95 - - - -
11/03/18LegendsTitans1 30.330.800.95 - - - -
10/03/18Average of Week - - 8.780.686.02 -
10/03/18LSE LegendsPiano Tigers3 *1240.900.95 - - - -
10/03/18DothrakisLahore Gladiators11 158.070.800.90 - - - -
04/03/18LegendsGladiators0 100.800.95 - - - -
03/03/18LSE LegendsArena 562 *1190.900.90 - 0.6810.47 -
24/02/18Average of Week - - 0.070.670.05 -
24/02/18Team X-tremeSons of Pitches0 200.800.90 - - - -
24/02/18DothrakisThe LMS SPECTRUMS1 50.20.800.90 - - - -
17/02/18Average of Week - - 14.410.669.63 -
17/02/18Team X-tremeOcta stars11 913.440.800.90 - - - -
11/02/18LegendsInvincibles23 2125.190.800.95 - - - -
10/02/18Average of Week - - 6.080.664.02 -
10/02/18Team X-tremeKaptaans XI5 38.330.800.90 - - - -
10/02/18DothrakisAnday Walay Burger9 108.10.800.95 - - - -
03/02/18Average of Week - - 3.80.652.49 -
03/02/18DothrakisLahore Gladiators6 660.800.95 - - - -
28/01/18LegendsGladiators2 140.800.95 - - - -
27/01/18Average of Week - - 11.310.657.35 -
27/01/18Team X-tremeLahori boizez5 102.50.800.95 - - - -
21/01/18LegendsVikings7 *427.250.800.95 - - - -
20/01/18Average of Week - - 7.790.645.01 -
20/01/18Team X-tremeSons of Pitches9 516.20.800.90 - - - -
14/01/18LegendsStrikers6 75.140.800.95 - - - -
13/01/18Team X-tremeOcta stars19 *1051.10.800.90 - 0.6323.47 -
06/01/18Average of Week - - 10.610.505.3 -
06/01/18Team X-tremeKaptaans XI11 913.440.800.90 - - - -
31/12/17DothrakisJLB B19 19190.700.95 - - - -
31/12/17DothrakisTop Edge10 714.290.700.95 - - - -
24/12/17Average of Week - - 22.150.5011.07 -
24/12/17DothrakisParagon Cricket27 *1855.50.700.95 - - - -
24/12/17DothrakisJLB B10 911.110.700.95 - - - -
10/12/17DothrakisMadera3 330.700.95 - 0.501 -
03/12/17Team X-tremeJLB B17 932.110.800.95 - 0.5012.2 -
02/12/17Team X-tremeAnday Walay Burger19 940.110.800.90 - 0.5014.44 -
25/11/17Team X-tremeAnday Walay Burger14 824.50.800.95 - 0.509.31 -
18/11/17Average of Week - - 45.810.5022.91 -
18/11/17Team X-tremeNishat Titans16 *1040.60.800.90 - - - -
12/11/17DothrakisMadera51 *3393.820.700.95 - - - -
05/11/17DothrakisParagon Cricket40 2661.540.700.95 - 0.5020.46 -
04/11/17Average of Week - - 12.30.506.15 -
04/11/17Team X-tremeSons of Pitches24 2226.180.800.90 - - - -
29/10/17Team X-tremeKaptaans XI11 167.560.800.95 - - - -
15/10/17DothrakisGame changer44 *3373.670.700.95 - 0.5024.49 -
14/10/17Team X-tremeKaptaans XI17 *947.110.800.90 - 0.5016.96 -
23/09/17Team X-tremeSons of Pitches7 86.130.800.90 - 0.502.21 -
16/09/17Team X-tremeNishat Titans20 1330.770.800.90 - 0.5011.08 -
01/04/17Team X-tremeNaya Pakistan50 *23123.70.800.95 - 0.3936.85 -
25/03/17Team X-tremeAC Brigade4 440.800.90 - 0.381.11 -
18/03/17Delta ForceSpearheads63 *36125.250.900.90 - 0.3838.55 -
11/03/17Average of Week - - 58.150.3721.75 -
11/03/17Team X-tremeSaiban's Mustangs51 3770.30.800.90 - - - -
05/03/17Team X-tremeLahori boizez50 *3586.430.800.95 - - - -
04/03/17Team X-tremeNaya Pakistan1 30.330.800.95 - 0.360.09 -
25/02/17Team X-tremeAnday Walay Burger3 42.250.800.90 - 0.360.59 -
18/02/17Average of Week - - 75.960.3527.04 -
18/02/17Team X-tremeAC Brigade51 *29104.690.800.92 - - - -
12/02/17Team X-tremeCereal Killers67 *46112.590.700.95 - - - -
04/02/17Team X-tremeSaiban's Mustangs9 810.130.800.92 - 0.342.56 -
22/01/17Team X-tremeNaya Pakistan12 1014.40.700.92 - 0.333.13 -
21/01/17Average of Week - - 8.940.332.97 -
21/01/17Team X-tremeAnday Walay Burger14 921.780.800.92 - - - -
15/01/17Team X-tremeBritish Council Movers & Shakers 5 92.780.700.95 - - - -
08/01/17Team X-tremePaindey13 1115.360.700.92 - 0.323.23 -
01/01/17Team X-tremeMadera66 *39126.690.700.95 - 0.3226.96 -
InnsOversRuns OffWicketsAveEcon3 For5 For
Career109407.8308212524.667.56150
201931122.08934519.847.3250
201844160.112304427.957.6870
201734125.79593626.647.6330
DateTeamOppositionOBFigGame PointsLWPWWATWAdj PointsRank After
29/05/19Sneks and PhupozzLGS ALUMNI4.00 / 26560.801.05 - 147.04202
23/05/19Average of Week / - - 65.8165.8187
23/05/19LSE LegendsHawks4.01 / 27810.801.05 - - - -
22/05/19LSE LegendsThe Kingsmen4.00 / 4700.801.10 - - - -
21/05/19Sneks and PhupozzPitch Panthers4.03 / 221470.801.10 - - - -
17/05/19Average of Week / - - 48.57148.57190
17/05/19LSE LegendsJhoolay Laal Bangers3.02 / 31500.801.10 - - - -
16/05/19Sneks and PhupozzCereal Killers4.00 / 23720.801.05 - - - -
14/05/19Sneks and PhupozzTop Edge4.00 / 25560.800.92 - - - -
09/05/19Average of Week / - - 67.4167.4177
09/05/19LSE LegendsAvengers4.02 / 30900.800.92 - - - -
08/05/19Sneks and PhupozzTech Warriors4.02 / 251060.801.10 - - - -
06/05/19Sneks and Phupozz7 Grains4.02 / 37580.800.92 - - - -
14/04/19Sneks and PhupozzLGS ALUMNI3.01 / 27310.801.05 - 126.04183
13/04/19Average of Week / - - 68.91168.91183
13/04/19Sneks and PhupozzKaptaans XI4.02 / 261060.801.10 - - - -
13/04/19LSE LegendsSaiban's Mighty Ducks4.04 / 331240.901.10 - - - -
13/04/19Delta ForceToronto4.01 / 25810.800.92 - - - -
07/04/19Sneks and PhupozzCereal Killers4.00 / 4200.801.05 - - - -
06/04/19LSE LegendsPiano Tigers4.01 / 35490.901.05 - 146.31167
30/03/19Delta ForceThe LMS SPECTRUMS4.03 / 34990.801.05 - 183.16187
16/03/19Average of Week / - - 74.270.9066.84183
16/03/19LSE LegendsOcta stars4.02 / 29900.901.05 - - - -
16/03/19Sneks and PhupozzYEOCTS4.03 / 32990.801.05 - - - -
10/03/19LegendsVikings4.01 / 29650.801.05 - - - -
09/03/19Average of Week / - - 54.60.9049.14180
09/03/19Sneks and PhupozzLahore Gladiators4.00 / 30400.801.05 - - - -
09/03/19Sneks and PhupozzAdam Khor Gorillay4.02 / 29900.801.05 - - - -
23/02/19Average of Week / - - 102.60.9092.34199
23/02/19LSE LegendsMarina CC4.03 / 211471.201.00 - - - -
21/02/19LSE LegendsThe Northern Thunder4.00 / 32241.201.00 - - - -
16/02/19LSE LegendsSaiban's Mighty Ducks4.02 / 35740.901.05 - 0.9062.94199
09/02/19LSE LegendsOcta stars4.01 / 23970.901.05 - 0.9082.5235
02/02/19LSE LegendsStarks4.02 / 141540.901.05 - 0.90130.98309
26/01/19Sneks and PhupozzSaiban's Mustangs B4.02 / 35740.801.10 - 0.9058.61316
19/01/19Average of Week / - - 108.410.9097.56383
19/01/19LSE LegendsPiano Tigers4.02 / 121540.901.05 - - - -
19/01/19Sneks and PhupozzLahori boizez4.01 / 25810.801.10 - - - -
12/01/19Sneks and PhupozzLahore Giants4.00 / 32240.801.05 - 0.9018.14338
30/12/18Average of Week / - - 45.630.9041.07358
30/12/18Sneks and PhupozzLGS ALUMNI3.00 / 3200.800.92 - - - -
30/12/18Sneks and PhupozzSaiban's Mustangs4.04 / 321240.800.92 - - - -
15/12/18Sneks and PhupozzFine Legs4.00 / 3680.801.05 - 0.855.71318
02/12/18LSE LegendsAnday Wala Burger A3.00 / 2960.901.05 - 0.854.82292
01/12/18Sneks and PhupozzAnday Walay Burger4.01 / 35490.801.05 - 0.8534.99292
24/11/18Sneks and PhupozzCereal Killers4.00 / 29400.801.05 - 0.8528.56282
17/11/18Sneks and PhupozzAndha Dhun3.40 / 4800.801.10 - 0.850245
10/11/18Sneks and PhupozzBritish Council Movers & Shakers 4.01 / 29650.801.05 - 0.8546.41256
03/11/18LSE LegendsBhai Log3.43 / 21143.40.901.05 - 0.85115.19364
27/10/18Sneks and PhupozzAnday Walay Burger4.03 / 251310.801.10 - 0.8597.99465
20/10/18Average of Week / - - 95.350.8581.04574
20/10/18Sneks and PhupozzCereal Killers4.03 / 181630.801.10 - - - -
20/10/18LSE LegendsJhoolay Laal Bangers3.02 / 30500.901.05 - - - -
13/10/18Sneks and PhupozzAndha Dhun4.03 / 211470.801.10 - 0.85109.96809
06/10/18LSE LegendsLahore Giants A4.03 / 40750.901.05 - 0.8056.7883
19/06/18Sneks and PhupozzPaindey4.02 / 181380.801.10 - 0.7794.24698
13/06/18Sneks and PhupozzYEOCTS4.01 / 21970.801.10 - 0.7765.73949
30/05/18Sneks and PhupozzCereal Killers4.01 / 191130.801.10 - 0.7575.381074
24/05/18Average of Week / - - 53.240.7540.041294
24/05/18Sneks and PhupozzSaiban's Mustangs B4.01 / 26810.801.10 - - - -
23/05/18Sneks and PhupozzJLB B4.00 / 29400.801.10 - - - -
18/03/18LegendsInvincibles4.00 / 17880.801.05 - 0.6951.6 -
17/03/18Average of Week / - - 80.270.6955.55 -
17/03/18LSE LegendsJhoolay Laal Bangers4.01 / 41250.901.05 - - - -
11/03/18LegendsTitans4.03 / 181630.801.05 - - - -
10/03/18Average of Week / - - 48.640.6833.37 -
10/03/18LSE LegendsPiano Tigers4.02 / 30900.901.05 - - - -
10/03/18DothrakisLahore Gladiators3.01 / 27310.801.10 - - - -
04/03/18LegendsGladiators4.00 / 28400.801.05 - - - -
03/03/18Average of Week / - - 30.660.6820.85 -
03/03/18LSE LegendsArena 562.00 / 12280.901.10 - - - -
25/02/18LegendsVikings4.00 / 29400.801.05 - - - -
24/02/18Average of Week / - - 78.450.6752.88 -
24/02/18Team X-tremeSons of Pitches3.00 / 15540.801.10 - - - -
24/02/18DothrakisThe LMS SPECTRUMS4.01 / 23970.801.10 - - - -
18/02/18LegendsStrikers4.02 / 201220.801.05 - - - -
17/02/18Average of Week / - - 48.560.6632.44 -
17/02/18Team X-tremeOcta stars4.01 / 23970.801.10 - - - -
11/02/18LegendsInvincibles1.00 / 6140.801.05 - - - -
10/02/18Average of Week / - - 28.10.6618.6 -
10/02/18Team X-tremeKaptaans XI4.00 / 30400.801.10 - - - -
10/02/18DothrakisAnday Walay Burger4.01 / 50250.801.05 - - - -
03/02/18Average of Week / - - 10.080.656.61 -
03/02/18DothrakisLahore Gladiators4.00 / 32240.801.05 - - - -
28/01/18LegendsGladiators3.00 / 3300.801.05 - - - -
27/01/18Average of Week / - - 18.20.6511.83 -
27/01/18LSE LegendsArena 564.00 / 4000.901.10 - - - -
27/01/18Team X-tremeLahori boizez4.01 / 28650.801.05 - - - -
21/01/18LegendsVikings4.00 / 4000.801.05 - - - -
20/01/18Average of Week / - - 8.250.645.31 -
20/01/18Team X-tremeSons of Pitches3.30 / 3700.801.10 - - - -
20/01/18LSE LegendsYEOCTS3.01 / 32250.901.10 - - - -
14/01/18LegendsStrikers2.00 / 2100.801.05 - - - -
13/01/18Team X-tremeOcta stars4.01 / 42250.801.10 - 0.6314.04 -
06/01/18Average of Week / - - 42.70.6326.99 -
06/01/18Team X-tremeKaptaans XI4.01 / 181130.801.10 - - - -
31/12/17DothrakisJLB B4.00 / 3980.701.05 - - - -
31/12/17DothrakisTop Edge3.01 / 28310.701.05 - - - -
24/12/17Average of Week / - - 36.020.6222.55 -
24/12/17DothrakisParagon Cricket4.00 / 32240.701.05 - - - -
24/12/17DothrakisJLB B4.02 / 33740.701.05 - - - -
10/12/17DothrakisMadera4.00 / 34240.701.05 - 0.508.82 -
03/12/17Team X-tremeJLB B4.00 / 4000.801.05 - 0.500 -
02/12/17Team X-tremeAnday Walay Burger4.03 / 34990.801.10 - 0.5043.56 -
25/11/17Team X-tremeAnday Walay Burger4.02 / 30900.801.05 - 0.5037.8 -
18/11/17Average of Week / - - 27.140.5013.57 -
18/11/17Team X-tremeNishat Titans3.01 / 22550.801.10 - - - -
12/11/17DothrakisMadera4.00 / 3680.701.05 - - - -
05/11/17DothrakisParagon Cricket4.00 / 3680.701.05 - 0.502.94 -
04/11/17Average of Week / - - 25.520.5012.76 -
04/11/17Team X-tremeSons of Pitches4.02 / 36580.801.10 - - - -
29/10/17Team X-tremeKaptaans XI3.00 / 3000.801.05 - - - -
22/10/17DothrakisGame changer4.01 / 161130.701.05 - 0.5041.53 -
15/10/17DothrakisGame changer3.01 / 34250.701.05 - 0.509.19 -
14/10/17Team X-tremeKaptaans XI3.31 / 2089.80.801.10 - 0.5039.51 -
23/09/17Team X-tremeSons of Pitches4.03 / 211470.801.10 - 0.5064.68 -
16/09/17Team X-tremeNishat Titans4.00 / 26560.801.10 - 0.5024.64 -
01/04/17Team X-tremeNaya Pakistan4.01 / 34490.801.05 - 0.3916.13 -
25/03/17Team X-tremeAC Brigade4.02 / 211220.801.10 - 0.3841.44 -
18/03/17Delta ForceSpearheads3.02 / 81400.901.10 - 0.3852.67 -
11/03/17Average of Week / - - 45.260.3716.93 -
11/03/17Team X-tremeSaiban's Mustangs3.01 / 15790.801.10 - - - -
05/03/17Team X-tremeLahori boizez3.01 / 30250.801.05 - - - -
04/03/17Team X-tremeNaya Pakistan4.00 / 24560.801.05 - 0.3617.31 -
25/02/17Team X-tremeAnday Walay Burger4.02 / 35740.801.10 - 0.3623.57 -
18/02/17Average of Week / - - 66.170.3523.56 -
18/02/17Team X-tremeAC Brigade4.01 / 37330.800.92 - - - -
12/02/17Team X-tremeCereal Killers4.03 / 211470.701.05 - - - -
11/02/17Team X-tremeLahori boizez4.00 / 3680.801.10 - 0.352.46 -
04/02/17Team X-tremeSaiban's Mustangs4.01 / 32490.800.92 - 0.3412.41 -
22/01/17Team X-tremeNaya Pakistan4.01 / 181130.700.92 - 0.3324.6 -
21/01/17Average of Week / - - 68.760.3322.83 -
21/01/17Team X-tremeAnday Walay Burger4.01 / 27810.800.92 - - - -
15/01/17Team X-tremeBritish Council Movers & Shakers 4.02 / 241060.701.05 - - - -
08/01/17Team X-tremePaindey1.40 / 2000.700.92 - 0.320 -
01/01/17Team X-tremeMadera4.01 / 30650.701.05 - 0.3215.29 -
InnsCatchesStumping's
Career310
2019100
2018110
2017100
DateTeamOppositionCSTGame PointsLWPWWATWAdj PointsRank After
14/05/19Sneks and PhupozzTop Edge0037.230.800.92 - 0.5013.79751
10/02/18DothrakisAnday Walay Burger1023.10.800.95 - 0.508.789751
05/11/17DothrakisParagon Cricket0061.540.700.95 - 0.5020.469751
Cookie named 'gdpr-accept' is not set!

Cookies on lastmanstands.com

The Last Man Stands website uses cookies (including tracking technologies) to improve user experience and provide appropriate information. If you continue on this website you will be providing your consent to our use of these. Select Find Out More, to see our cookies and learn how to manage them

www.vinatrend.com nike womens site